Rubriky
Web

Nedobrý Facebook

Když jsem nedávno psal článek o omezení věkové hranice na Facebooku na Slovensku, netušil jsem, že se na Facebook uvalí další balvan. Tentokrát však nepřišel od lidí, tedy jeho uživatelů. Kterých je prý přes dvě miliardy, ale od někoho zcela jiného.
denní světlo
Jedním z nich, jež kritizuje celý FB je i jeho vysoce postavený manažer přes nárůst uživatelů  Chamatha Palihapitiya. Ten se vyjádřil v tom smyslu, že napomáhal vytvořit nástroj, který ničí společnost. V článku není bližší informace, jak konkrétně to myslel, takže si to musíme domyslet sami. Já jsem toho názoru, že pokud je Facebook používán s rozumem…
Ke kritice se přidal i bývalý produktový manažer Antonio G. Martínez. Ten zase tvrdí, že Facebook, nebo správněji řečeno lidé kteří jej řídí, lžou. Nejvíce prý v otázce soukromě zadávaných údajů. Chtěl tím říci, že nás Facebook špehuje? Ale to ví přece kdejaký jouda z Hodní Dolní, to nám říkat nemusel. Opět platí pravidlo, co nechci, aby ostatní věděli, tak na FB nedávm. Nebo prostě vůbec ne na internet. Martínez se také zmínil o ovlivňování lidí, uživatelů jako takových. Nesmyls, ovlivnit se nechá jen ten, kdo chce. Pokud něco nechci, dost těžko mi to může nějaký Facebook vnutit.
země a kontinenty
To, že vedení Facebooku nebere tyto kritické ohlasy na lehkou váhu, dokázal tím, že vůbec ragoval. Jenže, řekněme si upřímně, změnil něco? Podle mého názoru zůstal stejný, jen „špehovací“ věcičky lépe ukryl, a to je asi tak vše. Dále si jede po své linii a dále nutí děti falsifikovat údaje o narození. Tedy aby se mohly na Facebook podívat, protože jak známo a jak jsem nedávno psal, pod třináct let děti na Facebook nesmějí.
Takže poučení je snad jasné, Facebook je fenomén doby a spousta lidí se bez něj neobejde. Pokud tam máte účet, používejte jej s rozumem a celá obchodní politika vás tak může míjet obrovským obloukem.


Jak bude reklama vypadat?
-
Kup si reklamu pod tímto článkem jen za 50 Kč
Zobrazit formulář pro nákup