PODNIKAVÁ ŽENA, PODNIKAVÝ MUŽ

Ti, kteří podnikají už delší dobu, tak určitě vědí, na koho se mají obrátit ohledné finanční podpory. Začínající podnikatelé a ti, kteří nepatří do podnikatelské sféry, (obce, města, sdružení apod.), mají připravené smysluplné projekty, které budou reálné, užitečné a životaschopné po dlouhou dobu. Na tyto projekty budou potřebovat nejenom úvěr nebo vstup většího kapitálu, ale případně bankovní záruku.
skok do nového roku

Podpora těchto subjektů spočívá nejenom ve formě dotací, které jsou většinou spotřebované jednorázově a jejich čas poskytování se krátí, ale je tu jedinečná možnost využít finanční nástroje, které na rozdíl od dotací se nemusí do systému vracet. Už dlouhou dobu se hovoří o tom, že dotace získají většinou jen určité firmy a na vymezené projekty.

Je přirozené, že všichni podnikatelé chtějí být úspěšní. Je důležité, aby svůj projekt dokázali nejenom obhájit, ale hlavně ve svém podnikání vytrvali. Po zralém uvážení má každý možnost si vybrat takovou finanční podporu, která bude pro konkrétní projekt nejvýhodnější.
zlaté investice

Přednosti těchto nabízených moderních finančních nástrojů ve formě

vratných výhodných úvěrů, vstupu tuzemského i zahraničního kapitálu, který může být rizikový a bankovních záruk:

 


·         jednoduchost po administrativní stránce


·         podmínky pro všechny subjekty jsou stejné, férové


·         získání finančních prostředků je rychlé (většinou během několika týdnů)


·         do systému se nevracejí, ale většinou se opakovaně využívají znovu a znovu,

podle potřeby a podle toho, k jakému účelu jsou potřebné. Finance jsou dlouhodobé a oproti dotacím nenarušují tržní prostředí.

 muž s tabletem

V současnosti podporu ve formě finančních prostředků poskytuje Českomoravská záruční a rozvojová banka a.s. a některé komerční banky.

Poznámka:v legislativě od začátku roku 2018 pro podnikatele nastaly některé důležité změny, tak si je nezapomeňte přečíst.


Jak bude reklama vypadat?
-
Kup si reklamu pod tímto článkem jen za 50 Kč
Zobrazit formulář pro nákup